22 Ιαν 2018
Το ΙΠΕ καθιερώνει συναντήσεις κορυφής μεταξύ επιλεγμένων μελών του και καταξιωμένων CEO και επιχειρηματιών. Εν μέσω ελαφρού γεύματος, τα στελέχη πωλήσεων συζητούν με τους CEOs, αποκαλύπτοντας μυστικά επιτυχίας και βέλτιστες πρακτικές.   Κλειστές ομάδες (12-15 μελών του ΙΠΕ) έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γευματίσουν, να θέσουν ερωτήσεις και να συζητήσουν, με ένα ξεχωριστό CEO / Επιχειρηματία, μέσα από προγραμματισμένες Συναντήσεις Κορυφής. Η διαδρομή, ο τρόπος σκέψης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και οι βέλτιστες πρακτικές, συναντούν τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες...
Περισσότερα