Το ΙΠΕ παραδίδει επιταγή 3.000€ στο «Χριστοδούλειο Ίδρυμα»