7ο Συνέδριο Στελεχών Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών της KPMG