Νέος Πρόεδρος ΔΣ για το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος