Αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΙΠΕ