Αποκλειστική έρευνα για το ΙΠΕ από την MRB «Σκιαγραφώντας τον Πωλητή του αύριο»